Postreky pesticídmi ohrozujú včely

0 732
Ilustračné foto.

Bratislava – Používanie neonikotínoidov škodí populáciám včiel, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri produkcii jedla. To, na čo dlhodobo upozorňujú environmentalisti, teraz potvrdila štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Používanie troch pesticídov je v poľnohospodárstve už v súčasnosti práve pre negatívny dosah na včely obmedzené. Výsledky štúdie sú však podľa environmentalistov dôvodom na zmeny. Greenpeace žiada rozšíriť zákaz ich používania na všetky plodiny, ako aj na všetky spôsoby použitia.

„Neonikotínoidy skutočne predstavujú závažnú hrozbu pre včely a pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva. Európska komisia by mala na základe týchto vedeckých dôkazov rozšíriť európsky zákaz na všetky pestované plodiny a zamedziť možnostiam zneužívania výnimiek na národnej úrovni,“ hovorí Katarína Nikodemová z Greenpeace Slovensko. Poukazuje na to, že existujú nechemické alternatívy. „Európska únia by mala podporiť farmárov, aby ich aktívne využívali. Túto snahu by malo zároveň podporiť aj Slovensko.“

EFSA skúmala bezpečnosť postreku na listy plodín pesticídmi tiametoxám, klotianidín a imidakloprid. Ide o insekticídy, ktoré sa používajú na ochranu poľnohospodárskych plodín voči hmyzu. Štúdia dospela k záveru, že pri skúmaných aplikáciách týmito pesticídmi „vysoké riziko bolo buď potvrdené, alebo sa nedalo vylúčiť“.

Environmentalisti už dlhšie upozorňujú, že včiel medonosných na svete ubúda. Ich miznutie sa pozoruje asi od konca 90. rokov 20. storočia.

Včely pritom produkujú viac ako len med – sú kľúčovým prvkom produkcie jedla, pretože opeľujú poľnohospodárske plodiny. Ekonomická hodnota práce včiel na opeľovaní bola odhadnutá na 265 miliárd eur ročne na celom svete.

„Len v samotnej Európe živočíchy opeľujú 84 percent z 264 druhov plodín. Vyše 4000 odrôd zeleniny existuje vďaka opeľovaniu včelami. Celé spektrum plodín vrátane jabĺk, citrusov, paradajok, mrkvy, tekvice, uhoriek či slnečníc závisí od opeľovania včelami. Pre odvetvie mäsa a mlieka je dôležité opeľovanie ďateliny a lucerny včelami, pretože tieto plodiny zasa slúžia ako krmivo pre dobytok,“ zhrnula Nikodemová.

TASR
Ilustračné foto: TASR