Poprad pripravuje testovaciu prevádzku psieho pisoára

0

Poprad – Psy v Poprade budú mať svoj prvý vlastný verejný pisoár. Popradská samospráva pripravuje trojmesačnú testovaciu prevádzku zariadenia, o ktorého umiestnení môže rozhodnúť verejnosť v ankete na webovom sídle mesta www.poprad.sk do konca tohto týždňa.

Začiatkom budúceho po vyhodnotení ankety bude pisoár osadený vo vybranej lokalite. „Psí pisoár má jednoduchú konštrukciu a vhodným umiestnením dokáže ochrániť detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť či zeleň od psieho značkovania. V prípade, že sa toto zariadenie osvedčí a stretne sa s pozitívnou odozvou, je samospráva pripravená inštalovať ich na ďalšie miesta v meste,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Poprade Róbert Bujalka.

Psie toalety sú súčasťou komplexnej koncepcie chovu psov v meste Poprad. V rámci nej už samospráva prevzala do svojej správy útulok pre túlavé psy a vyhlásila tiež dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov Mestskej polície mesto tiež zriadilo aj odchytovú službu. Koncepciu chovu psov v meste samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a kynologickými klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

„Koncepcia je založená na niekoľkých pilieroch, konkrétne na kvalitnom mestskom útulku, budovaní bezvôdzkových psích parkov, realizácii základných výcvikov smerujúcich k socializácii psov, tiež na permanentnej realizácii vzdelávacích aktivít zameranej na chovateľov psov a celú verejnosť a v neposlednom rade na optimálnom nastavení pravidiel prijatých mestom,“ vymenoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

Permanentnou aktivitou je vzdelávanie verejnosti. V zmysle rôznych cieľových skupín, napr. škôl, je realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dosahu na človeka a životné prostredie. Prvé aktivity prebehli už v júni, kedy samospráva pripravila spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta sériu šiestich výchovno-vzdelávacích vystúpení, počas ktorých skúsení tréneri predviedli nielen schopnosti svojich štvornohých zverencov, ale vysvetlili deťom tiež základy výchovy psíkov i samotných psovodov. „Na jeseň začali tiež pravidelné stretnutia v útulku, na ktorých má verejnosť možnosť venovať sa nielen venčeniu psíkov z útulku, ale pod odborným dohľadom aj ich výcviku,“ uzavrel Galajda.

TASR
Ilustračné foto: Útulkovo.sk