VIDEO: Podarí sa prijať zákon o ochrane zvierat? Podpíšte petíciu

8

BRATISLAVA – Získať podporu na prijatie komplexného Zákona o ochrane zvierat a za ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane zvierat je cieľom petície, ktorá bude spustená počas dnešnej akcie venovanej pomoci zvieratám v rámci svetového dňa ich ochrany.

Podpisové hárky budú k dispozícii priamo na bratislavskej Partizánskej lúke, kde sa stretnú známe osobnosti, dobrovoľníci, a zvieratá z útulkov a ich profesionálni opatrovatelia.

Organizátormi podujatia sú občianske združenia Slovenská aliancia ochrancov zvierat (SAOZ) a SOS zvieratá v spolupráci s mestom Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS).

Na pódiu sa dnes vystriedajú moderátori Sajfa, Binďo, Zuzana Viciaňová, Majo Staráček a Andrej Wallner. Medzi účinkujúcimi bude aj Martin Šmahel, Zuzana Vačková, Zuzka Skopalová, Martin Poliačik, Jana Brisudová, Ivana Havranová, Lucia Nicholsonová, Linda Ballová či Zuzka Štefankovičová. Projekt podporia aj vystúpenia skupín Suvereno, Presento, Andrea Zimányiová, O.B.D., Svetlanna, Jakub Petraník, Tomáš Majláth a Kristína Vrecková.

Na podujatí bude vyhradený aj priestor pre materiálnu zbierku vecí potrebných pre útulky a na prekonanie zimy, ako deky, uteráky, krmivo, čistiace prostriedky. „Samozrejme, veľmi vítaná je aj finančná pomoc. Veľká časť nákladov bude použitá na veterinárne ošetrenie. Napriek tomu, že útulky počítajú so zvýšenými nákladmi na zimu, neočakávané prípady zvieratiek si vyžadujú zvýšené finančné krytie na ošetrenie. Budeme radi, ak nám ľudia prinesú nepotrebné veci, plachty, deky, čistiace prostriedky alebo granule. Poputujú priamo do útulkov, pre ktoré to znamená veľkú pomoc,“ povedal prezident SAOZ Juraj Eliáš.

Na Partizánskej lúke nebudú chýbať ukážky tanca so psíkmi, ukážky canisterapie, predstavia sa psíky z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády. Svoje umenie a súlad predvedie aj Mestská jazdecká polícia. Zaujímavosťou bude netradičná módna prehliadka útulkáčov. Pre záujemcov bude k dispozícií aj bezplatná veterinárna poradňa. Samozrejmosťou podujatia je možnosť adoptovať si psíka alebo mačičku priamo na podujatí.

SAOZ je združenie ľudí a občianskych združení, ktoré už nechcú len tak nečinne sedieť a prizerať sa katastrofálnej situácii v ochrane a záchrane predovšetkým spoločenských zvierat na Slovensku. Svoje poslanie SAOZ vykonáva zodpovedne, transparentne, bez nároku na odmenu, dodal Eliáš.

saoz

PETÍCIA
za prijatie komplexného Zákona o ochrane zvierat podľa Listiny základných práv a slobôd, čl. 18 a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

My, nižšie podpísaní, prostredníctvom tejto petície žiadame urýchlené prijatie komplexného Zákona o ochrane zvierat a urýchlené podpísanie Dohovoru Rady Európy o ochrane zvierat.

Jedinou právnou normou, ktorá v súčasnosti túto problematiku rieši, je len jeden paragraf zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, no aj ten zvieratá vníma výlučne ako súčasť potravinového reťazca. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá zviera stále definuje iba ako vec. Preto zvieratá ani dostatočne nechráni a prípady ich týrania netrestá tak, ako to robia ostatné krajiny. Slovensko dodnes nepodpísalo ani Dohovor Rady Európy o ochrane zvierat, kde sa im priznáva status cítiacej bytosti. Účelom prijatia nového zákona je vytvoriť predpoklady na ochranu zvierat úpravou právneho správania ľudí k nim a upraviť základné podmienky chovu a držby nebezpečných živočíchov.

Preto žiadame o prijatie plnohodnotného Zákona o ochrane zvierat, a podpísanie Dohovoru Rady Európy o ochrane spoločenských zvierat, ktorý bude zaručovať a akceptovať :

• zviera ako cítiacu bytosť, nie ako vec a na základe toho stanoviť jasné práva a postihy za porušenie zákona a dbať na ich vymožiteľnosť
• zaručovať zvieratám ich základné životné potreby, dôstojný život a rovnako dôstojnú smrť
• chrániť zvieratá pred týraním, zákaz transportu živých jahniat, prepravu zvierat určených na jatky obmedziť na osem hodín, úplný zákaz klietkového chovu hydiny
• zákaz cirkusov so zvieratami, akéhokoľvek používania zvierat pre zápasy, zákaz celoročného držania psov na reťaziach
• ustanoviť povinnosť obce mať útulok, ktorého súčasťou je karanténna stanica
• zákaz usmrcovania spoločenských zvierat za účelom ich konzumácie a na náboženské účely
• zákaz utrácania zdravých zvierat a zákaz svojvoľného opustenia zvierat
• zabrániť ilegálnemu chovu zvierat a zaviesť povinnú registráciu chovných staníc
• jasne stanoviť spôsob chovu a ochrany hospodárskych zvierat a exotických zvierat
• stanoviť dostatočnú ochranu voľne žijúcich zvierat
• zákonom pristúpiť k zákazu chovu kožušinových a pokusných zvierat, vrátane zákazu prevádzkovania kožušinových fariem
• sprísniť kontroly zo strany poverených štátnych orgánov a vytvoriť inštitút zvieracej polície s plnohodnotnými kompetenciami orgánu činného v trestnom konaní vrátane možnosti vstupu na súkromný pozemok a odobratia týraného zvieraťa
• v rámci vymožiteľnosti práva ustanoviť povinnosť identifikácie každého zvieraťa mikročipom

Za Slovenskú alianciu ochrancov zvierat – Petičný výbor
Juraj Eliáš, Bradáčova 1, Bratislava
Mgr. Monika Kozelová, Galbavého 2, Bratislava
Jana Gašparová, Kajal 478

Petíciu si môžete stiahnuť TU.

Tu bude player

TASR/Útulkovo.sk
Foto: TASR – Michal Svítok
Video: TASR – Jarmila Paulíková