Pod Tatrami vybudovali prvý rybovod, ktorý pomôže migrácii rýb

0 611
Ilustračné foto

V minulom storočí sa v rámci regulácie vodných tokoch povodia rieky Poprad vybudovala sústava riečnych stupňov, ktoré však zamedzujú migrácii rýb, čím sú ohrozené ich populácie.

Vznikajú izolované úseky tokov, v ktorých dochádza k trvalým zmenám a poškodeniam pôvodného životného prostredia organizmov. Migračné bariéry je možné spriechodniť výstavbou rybovodov. Slovenský vodohospodársky podnik zrealizoval prvé prebudovanie stupňa na toku Mlynica pri cyklistickom chodníku vo Svite.

„Rybovody sú priechody pre ryby, mihule a ďalšie vodné živočíchy, ktoré vytvoria náhradný vodný prúd, umožňujúci týmto živočíchom bezpečne prekonať migračnú bariéru proti prúdu aj po prúde,“ vysvetlil riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Ide o riečny stupeň, ktorý bol v minulosti poškodený povodňami a neslúžil už svojmu účelu. „Vybudoval sa celokorytový bystrinný sklz, avšak s preliačeným miskovitým profilom a vytvorením profilu v tvare písmena V v strede prúdnice. Takto realizovaný sklz umožní dosiahnuť v rybovode rôzne rýchlosti prúdenia vody, čo je dôležité pre migráciu slabších rybích plavcov,“ priblížil Majko.

Na ľavom okraji koryta vznikli úseky s plytšou, pomalšie tečúcou vodou, umožňujúce prekonanie rybovodu aj mihuliam, prípadne aj neplavcom hlaváčom. Vytvorenie samostatného stredového V-profilu zabezpečí dostatočnú výšku vodnej hladiny v hlavnej prúdnici sklzu počas jesennej migrácie pstruha potočného pri nízkych vodných stavoch.

„Z hľadiska plnenia si záväzkov SR voči európskej Rámcovej smernici o vode dôjde v nasledujúcich rokoch k rozsiahlemu spriechodňovaniu migračných bariér na vodných tokoch Slovenska, vrátane rieky Poprad s jej kaskádami riečnych stupňov medzi mestami Svit a Poprad,“ informoval Majko. Výstavba týchto rybovodov bude mať podľa jeho slov veľký prínos nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj rybárstva a trvalo udržateľného využívania vodných tokov.