OTRASNÉ: Polícia zaznamenala ĎALŠIE otrávené vtáky

0

Polícia eviduje nové prípady otrávených vtákov v Nitrianskom kraji. Neznámy páchateľ napríklad otrávil holuba domáceho, domácu sliepku, bažanta poľovného a tri chránené živočíchy myšiaka lesného a kaňu močiarnu.

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že dostala správu aj o ďalších desiatich uhynutých myšiakoch pri obci Beladice.

„V poslednom čase sa množia prípady otravy chránených druhov vtákov chemickými látkami, ktoré sú nebezpečné aj pre človeka. Len za uplynulý mesiac evidujeme päť takýchto prípadov. Je to alarmujúci počet, keďže v rokoch 2006-2017 bolo takýchto prípadov ‚iba‘ 25,“ informuje polícia.

Z tohto dôvodu bude polícia najmä v regiónoch, ktorých sa súčasná situácia týka, prijímať opatrenia, cieľom ktorých bude nielen objasnenie už dokumentovaných prípadov, ale aj preventívna činnosť.

Zároveň vyzýva ľudí k ostražitosti. Na výrobu otrávených návnad sú totiž najčastejšie používané toxické chemické látky – jedy, ktoré sú nebezpečné nielen pre voľne žijúce živočíchy, ale aj pre zdravie človeka či spoločenských a hospodárskych zvierat. „Pri náleze otrávenej návnady prípadne podozrivého nálezu uhynutých živočíchov vo voľnej krajine s nimi v žiadnom prípade nemanipulujte a bezodkladne informujte o náleze políciu na telefónnom čísle 158,“ odporúča polícia.

Ak má verejnosť informácie o páchateľoch alebo iné poznatky, ktoré by sa mohli týkať tejto trestnej činnosti, môže volať aj na číslo 0905265302, 0961050156, 0961050123 alebo napísať na mail oenv.kp.ppz@minv.sk.