Ornitológom pri monitorovaní vzácnych dravcov pomáhajú GSM vysielačky

0

Pri kontrole vzácnych druhov vtákov pomáhajú ornitológom špeciálne GSM vysielačky. Tie už viac ako mesiac využívajú napríklad pri monitorovaní života dvoch orlíčat z hniezda pri Zohore, samičky Dáši a samčeka Lea.

„Dôležitý prínos vysielačky sa ukázal, keď pár dní po jej osadení nastalo obdobie dažďov a búrok. Mali sme o orly strach a vybrali sme sa ich skontrolovať, k hniezdu sme sa však pre vyliate koryto Moravy nevedeli dostať,“ informovala dnes TASR Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku (RPS). Údaje z vysielačiek však potvrdili, že obe mláďatá orla kráľovského sú v poriadku a pohybujú sa v okolí hniezda.

„Sme tiež zvedaví, kde zahniezdia, keď už budú mať na to vek – u tohto druhu je to približne v štyroch rokoch,“ doplnila. V tomto prípade je podľa nej tiež zaujímavé, že mláďatá majú ešte ďalšieho súrodenca, čo v prípade tohto druhu nie je veľmi časté.

Prostredníctvom vysielačiek sa tiež zistilo, že v Nitrianskom kraji sa zapáčilo dvom samiciam orla kráľovského z Maďarska. „Jedna napokon nezahniezdila, vyzeralo to, že samec, ktorého si našla, bol mladý a neskúsený. Druhá samica vyviedla dve mláďatká,“ priblížila Deutschová. Orol kráľovský pritom hniezdi na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku v počte asi 50 párov.

Vysielačkami boli v júni označené aj tri haje červené, z toho dve na Záhorí a jedna v Ondavskej vrchovine. Jednu z nich našli ornitológovia nedávno uhynutú neďaleko hniezda na Záhorí. Nie je vylúčené, že mláďa zosadlo na zem, kde sa mohlo stať korisťou predátora.

Ochranári zároveň veria, že vysielačky prinesú zásadné informácie o spôsobe života druhov, ktoré sú ohrozené napríklad aj nelegálnou činnosťou. „Od novembra minulého roka sme sa vďaka vysielačkám dozvedeli o úmrtí troch hají červených v oblasti Záhoria. Všetky tri haje boli otrávené. Dve pochádzali z Rakúska a jedna z Čiech,“ dodala Deutschová.