Odchytovú službu v Poprade zabezpečuje mestská polícia

0 1848

Poprad – Mestská polícia v Poprade začala zabezpečovať odchyt túlavých psov na území mesta Poprad. Po tom, čo od 1. septembra prevzalo mesto Poprad do svojej správy útulok pre túlavé psy v lokalite Na letisko, ide podľa samosprávy o ďalší krok k systémovému riešeniu koncepcie chovu psov v meste.

Odchyt budú mať na starosti odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí boli na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, sieťou, narkotizačnou puškou a fúkačkou. Do vybavenia investovala samospráva 2400 eur.

„Ide o jeden z pilierov, na ktorých staviame novú koncepciu chovu psov v meste. Týmto spúšťame funkčný systém, na ktorom sa podieľa mestská polícia odchytom a následne mestský útulok, ktorý bude so psami ďalej pracovať a cvičiť. Zámerom je psíkov v útulku naučiť základnú poslušnosť a povely tak, aby ich umiestnenie do nových domovov bolo čo najjednoduchšie,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Poprade Róbert Bujalka.

Odchytová služba bude zabezpečovať odchyt túlavých zvierat 24 hodín denne na základe humánneho uspávania narkotizačnou puškou alebo fúkačkou. „Mestská polícia bude zabezpečovať odchyt prostredníctvom odborne spôsobilých príslušníkov. V súčasnosti sú traja, do konca roka chceme dať vyškoliť ďalších štyroch,“ informoval zastupujúci náčelník Mestskej polície v Poprade Milan Slota.

Policajti budú podľa ich slov klásť veľký dôraz na to, aby zvieratá boli odchytávané čo najhumánnejším spôsobom. „Mesto investovalo dosť veľa prostriedkov na to, aby sme túto činnosť dokázali realizovať s veľkým ohľadom na tieto zvieratá,“ dodal Slavomír Mišurda, príslušník Mestskej polície v Poprade.

Odchytené zvieratá budú umiestňované do mestského útulku, v ktorom podstúpia všetky nevyhnutné úkony vrátane veterinárnych vyšetrení. V prípade výskytu túlavého psa sa verejnosť môže obrátiť na mestskú políciu na známom čísle 159.

TASR
Ilustračné foto: TASR