Ochrane vzácnych vtáčích druhov majú pomôcť programy starostlivosti

0

Ochrana viacerých ohrozených vtáčích druhov sa má zlepšiť. Vláda schválila programy starostlivosti o päť chránených vtáčích území.

Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy v lokalitách Dolné Pohronie, Kráľová, Sĺňava, Špačinsko-nižnianske polia a Veľkoblahovské rybníky. Vyžiadajú si asi 2,1 milióna eur, využiť sa majú eurofondy.

„V niektorých prípadoch predstavujú programy starostlivosti doslova návod na prežitie viacerých vzácnych druhov na Slovensku. Je čas ich konečne realizovať,“
povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Program starostlivosti pri každom vzácnom vtáčom druhu predstavuje súbor opatrení „šitý na mieru“. Medzi nimi možno nájsť úplný zákaz používania pesticídov pri hniezdiskách, vylúčenie ťažby štrku pri vodných druhoch, až po zákaz zásahov do drevín. Konkrétne opatrenia, ktoré sa čoskoro stanú realitou, majú pomôcť napríklad včelárikovi zlatému, rybárovi riečnemu alebo sokolovi rárohovi.

Vypracovaním týchto programov, spravidla na 30 rokov, napĺňa Slovensko svoje záväzky voči EÚ, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

V minulosti už bol schválený Program starostlivosti o CHVÚ Horná Orava, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie chránené vtáčie územia na Slovensku. Hniezdi tu napríklad orol krikľavý, bocian čierny, ale aj hlucháň hôrny, kuvičok vrabčí, chrapkáč poľný a tetrov hoľniak.