Sprísnia sa pravidlá pre držanie nebezpečných psov?

0 1015

Bratislava 30. mája (TASR) – Sprísniť držanie nebezpečných psov, ktoré z dôvodu svojho doterajšieho správania môžu pri útoku na človeka alebo zviera ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo život, je cieľom novely zákona o podmienkach držania psov, ktorú vo štvrtok 29. mája poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Právnu normu predložili na novembrovú schôdzu NR SR poslanci za vládny Smer-SD Vladimír Jánoš, Magda Košútová a Tibor Lebocký.

Podľa dôvodovej správy ich aktivitu v tejto oblasti vyvolala akútna potreba riešenia nárastu nebezpečných útokov psov, ktoré mali za následok vážne ublíženie na zdraví alebo smrť človeka. Novela preto zavádza pre držiteľov nebezpečných psov sprísnené podmienky chovu, držania a vodenia psa. Odborné činnosti súvisiace s plnením týchto podmienok majú zabezpečovať odborníci a organizácie z oblasti kynológie, ktoré výkonom týchto činností poverí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Právna norma zároveň s cieľom účinne vynucovať dodržiavanie povinností zvyšuje pokuty ukladané za priestupky.

Ak teda právna norma prejde v navrhovanej podobe, tak držať alebo vodiť nebezpečného psa bude môcť len osoba odborne spôsobilá na jeho ovládanie. Odborná spôsobilosť sa má preukazovať dokladom o absolvovaní kynologického školenia. V prípade, že by držiteľ nebezpečného psa nebol odborne spôsobilý na jeho ovládanie, má byť povinný dať ho do držby osobe odborne spôsobilej.

Novela poslancov Smeru-SD zároveň počíta s tým, že nebezpečného psa bude možné chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, a to len na základe schválenia tohto priestoru alebo zariadenia poverenou osobou. Držiteľ psa, ktorý sa stal nebezpečným na základe útoku, bude zase povinný začať kynologické školenie na získanie odbornej spôsobilosti na ovládanie psa do 30 dní odo dňa, keď k útoku psa došlo.

Kým v súčasnosti platí, že nebezpečný pes je taký, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný a nepoužil sa v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, po novom má byť nebezpečný aj pes, ktorý nekontrolovane alebo na povel zaútočí na iné zviera. Nie však na hocijaké, ale len spoločenské alebo hospodárske zviera.

Právna norma zároveň zakazuje vstup so psom na miesta, kde je zvyčajná prítomnosť detí, najmä miest slúžiacich na športové aktivity, hru a vzdelávanie. Výnimku zo zákazu bude mať pes so špeciálnym výcvikom. Vstup so psom na tieto miesta však môže povoliť obec.

Prísnejšie pravidlá pre chov psov ešte minulý rok odsúhlasil kabinet a vládna novela ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) sa v parlamente dostala v marci 2013 do druhého čítania.

Neskôr ju však rezort stiahol. Podľa Jahnátkovej novely sa do zoznamu plemien psov so sprísneným držaním mali dostať plemená pitbulteriér, bandog, stredoázijský ovčiak, kaukazský ovčiak, juhoruský ovčiak, americký staffordshirský teriér, šarplaninac, tornjak, brazílska fila, tosa inu, kangal, americký buldog, boerboel a moskovský strážny pes.

TASR
Ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš