Naj útulkáč: Lollita

0

Chcete dať hlas Lollitke? Kliknite na „ODPORUČIŤ“ pod jej profilom.

Meno majiteľa psa: Blanka Fetkovičová

Meno psa: Lollita

Príbeh psa: Lollitka bola zúbožená množiteľská sučka s vypichnutým očkom, ktorá sa veľmi plachá túlala ulicami Serede, kým sa jej neujalo OZ Tulák Sereď, za čo im patrí obrovské Ďakujem! Lollitka bola zrodená práve pre nás, veľmi ju ľúbime a napriek jej osudu má stále obrovskú radosť zo života a s nami doháňa všetko, čo nikdy nemohla.

Útulok z ktorého bol pes adoptovaný: OZ Tulák Sereď

Kedy bol pes adoptovaný: 27.11.2013

Fotografia psa image1