Na Slovensku zimovali stovky myšiarok ušatých, ich počty u nás rastú

0

Zimu na Slovensku prečkali stovky myšiarok ušatých. Počty sovy s výrazne oranžovými očami mapovali počas zimy ornitológovia aj verejnosť na 65 zimoviskách, celkovo narátali 792 myšiarok.

Jej počty sa u nás v zime pravidelne zvyšujú, v súčasnosti sa však kŕdle pomaly rozchádzajú, začína sa obdobie hniezdenia.

„Myšiarka ušatá je druh sovy, ktorý môžeme od októbra do marca vo vyšších počtoch pozorovať v blízkosti ľudských sídel. Počas zimy sa myšiarky zoskupujú do kŕdľov a cez deň oddychujú na stromoch v blízkosti parkov, škôl, cintorínov a rodinných záhrad. Ich výskyt pravidelne monitorujeme a zaznamenávame dôležité informácie o lokalizácii, počte zimujúcich myšiarok a rušivých faktoroch prostredia. Získané údaje využívame pri ďalšom výskume,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Najviac myšiarok ušatých zimovalo počas tejto sezóny v mestách Hurbanovo a Kolárovo, a to približne 50 jedincov. „Oproti minulému roku sme zaznamenali nižší počet zimujúcich myšiarok. Neznamená to však, že myšiarok ubúda. Na ich počty počas chladných dní má vplyv viacero faktorov. Medzi hlavné patria meteorologické podmienky a dostupnosť potravy, hlavne hraboša poľného,“ vysvetlil Veselovský.

Pre myšiarku sa teraz začína obdobie hniezdenia. „Samce začínajú tokať a zároveň sa snažia zapôsobiť na samičky vzdušnou akrobaciou. Pri týchto hrách samec udiera pod telom krídlami o seba. Znie to ako úder o vankúš. V priebehu marca si páry myšiarok nájdu svoje miesto na hniezdenie. Vlastné hniezdo si nestavajú, využívajú opustené hniezda po strakách, vranách a havranoch,“ doplnil Veselovský. Polobúdky pre myšiarky pripravila aj Ochrana dravcov na Slovensku.