Na Slovensku sa vtáčia chrípka potvrdila už v 23 prípadoch

0 1157

Počet potvrdených prípadov vtáčej chrípky na Slovensku stúpol k 24. januáru na 23.

Medzi voľne žijúci vtákmi, najmä labuťami, potvrdila Štátna veterinárna a potravinová správa SR celkovo 19 prípadov aviárnej influenzy (AI) subtypu H5 (vtáčej chrípky).

Ďalšie tri prípady boli identifikované v drobnochove a jeden u vtákov chovaných v zajatí v Zoo v Košiciach. TASR o tom informoval Michal Feik z oddelenia komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

„Najviac zasiahnutou oblasťou je južné Slovensko, až sedem prípadov potvrdili veterinári v okrese Komárno. Táto lokalita je najviac vystavená migrujúcemu vtáctvu,“ hovorí Feik. Celkovo sa doteraz utratilo 41 kusov domácej hydiny, do desať kusov pižmovky lesklej a rádovo 20 až 30 labutí.

Rezort pôdohospodárstva však označuje situáciu na Slovensku v porovnaní zo zahraničím za pokojnú. Zároveň ale opätovne vyzýva chovateľov a verejnosť, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi. V prípade akýchkoľvek podozrení majú okamžite kontaktovať najbližšiu veterinárnu a potravinovú správu.

Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch EÚ, okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín je Maďarsko, kde museli utratiť viac ako dva milióny kačíc a husí.

G.MATEČNÁ: EÚ musí vyvinúť všetky opatrenia na ochranu pred vtáčou chrípkou
Vtáčia chrípka je problémom pre celú Európu a je silnejšia, ako bola v uplynulom roku. Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) uviedla, že o tejto téme diskutovali jej rezortní kolegovia v rámci Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli.

Matečná pripomenula, že najmä Holandsko, Nemecko a Maďarsko trápi výskyt tejto epidémie. Chorobu po Európe roznášajú migrujúce divé vtáky, pričom jej výskyt už bol potvrdený v takmer všetkých členských štátoch EÚ okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska.

Slovensko je v strehu, lebo v susednom Maďarsku pre epidémiu museli utratiť viac ako dva milióny kačíc a husí z domácich chovov.

Ministerka zdôraznila, že členské štáty Únie zabezpečujú potrebné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy, najmä pred jej zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.

„Upozorňujeme na to, že treba využiť všetky biologické opatrenia na ochranu chovov,“ spresnila Matečná.

Na otázku TASR, či je v tejto súvislosti spokojná so systémom včasnej výstrahy platným v EÚ, šéfka slovenského agrorezortu ocenila jeho dobré fungovanie, čo je možné aj vďaka moderným technológiám. Pripomenula, že zatiaľ boli na Slovensku hlásené prípady vtáčej chrípky na štyroch miestach a po ich potvrdení Štátnou veterinárnou a potravinovou správou to slovenská strana okamžite nahlásila ostatným európskym krajinám.