Na prevádzku útulku pre psy Poprad vyhlásil verejnú zbierku

0

Na prevádzku útulku pre psy v meste Poprad dnes poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili vyhlásenie verejnej zbierky.

„Prevádzkovanie mestského útulku samospráva prevzala pod svoju správu 1. septembra. Do tejto doby bolo prevádzkovanie útulku zabezpečované na základe zmluvy s externým prevádzkovateľom. Okamžite po prevzatí útulku pristúpilo mesto k realizácii nevyhnutných opráv a k zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom,“ priblížil prednosta Mestského úradu v Poprade Róbert Bujalka.

Snahou mesta pri zabezpečovaní prevádzky útulku je však podľa neho neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a zlepšovanie životných podmienok prichýlených psov. Viac finančných prostriedkov umožní mestu poskytovanie kvalitnejšieho krmiva, celkovo kvalitnejšiu starostlivosť až po možné investície do opráv a rekonštrukcie priestorov útulku. „Vyzbierané finančné prostriedky nebudú použité na úhradu nákladov na mzdy pracovníkov útulku a o použití vyzbieraných peňazí rozhodnú poslanci MsZ. Naším cieľom je vykryť z tejto zbierky drobné prevádzkové náklady,“ ubezpečil Bujalka.

Zbierka nie je časovo obmedzená a vyhlásená je na dobu neurčitú. Číslo účtu, na ktorý budú môcť darcovia prispieť, bude zverejnené na internetovej stránke mesta Poprad a časom na pripravovanej stránke mestského útulku. Momentálne je tu umiestnených viac ako 20 psíkov. „Pomôcť útulku sa dá aj inak ako finančne, záujemcovia môžu priniesť napr. krmivo pre psy, alebo aj hocijaký zbytočný materiál, ako deky, či staré koberce, ktoré by psíkom uľahčili zimu,“ zdôraznil Bujalka. Už teraz sa kreuje rozpočet na nový rok a v ňom by chcelo mesto zohľadniť prípadné vybudovanie nového útulku.

Do polovice októbra už v útulku zrealizovali opravu kovaní, dvierok a mreží na kotercoch, zabezpečili kovové skrine pre bezpečné uloženie krmiva, vybrali a odviezli starú mulčovaciu kôru a štiepku, zároveň v areáli vysypali a spevnili makadam a položili trávnik vo výbehu pre šteňatá. „Okrem toho sa zrealizovala 1. etapa deratizácie, sfunkčnili sme umývadlá, WC, dokúpili a namontovali elektrické radiátory a elektrické prietokové ohrievače vody, vymaľovali sme kancelárie, ktoré sú tiež vybavené nábytkom. V priestoroch útulku sme zabezpečili aj lekárničku, hasiace prístroje a tiež prístup pitnej vody pre zamestnancov. Zároveň sa prestrešili výbehy v kotercoch,“ vymenoval Bujalka.

TASR
Ilustračné foto: TASR