Na Levických rybníkoch zaznamenali viacero vzácnych operencov

0

V lokalite Levických rybníkoch, ktoré sú chráneným územím, sa podarilo prírodovedcom zaznamenať v týchto dňoch výskyt viacerých vzácnych operencov.

„Spolu s kolegom Petrom Hoffmannom, s ktorým toto územie sledujem už roky, sa objavili na jednej z vodných plôch husi divé. Na území Slovenska hniezdia pravidelne len na Záhorí. Ich prítomnosť sa potvrdila aj v predošlých rokoch, no ich populácia na Levických rybníkoch je veľmi nízka a tvorí ju len niekoľko jedincov, ktoré sa tu zdržiavajú buď pár dní, alebo počas celého leta, hniezdenie však zaznamenané nebolo,“ uviedol levický prírodovedec Štefan Čambal.

Vzácna je v tejto lokalite i hus bieločelá. „Hniezdi v arktickej časti Eurázie a Severnej Ameriky. U nás je zimný hosť, podobá sa na hus divú. Jej jarný ťah vrcholí v marci a jej hlavné zimoviská sú pri rieke Morava, Dunaj a na Východoslovenskej rovine,“ dodal.

Petrovi Hoffmannovi sa podarilo zaznamenať aj ďalších unikátnych operencov. „Išlo o opakovaný výskyt loviaceho orliaka morského, u ktorého je populácia veľmi nízka. Na Slovensku hniezdi do päť párov. Medzi vzácnych operencov Levických rybníkov patrí aj drozd čvíkota. Ide o sibírsky druh drozda, ktorý sa od roku 1750 šíri do strednej Európy a v roku 1937 sa objavil až v Grónsku. Prírodovedcovi sa podarilo zaznamenať aj výskyt fúzatky trstinovej, ktorá Levické rybníky obýva v menších kŕdľoch. Prvý záznam z tejto lokality pochádza z roku 1982, kedy tu bol pozorovaný jeden pár v priebehu apríla. Je zaujímavé, že levická populácia sa strieda a dopĺňa o živočíchy pochádzajúce z Parížskych močiarov,“ povedal Hoffmann.