Ministerstvo spravodlivosti chce trestať nezodpovedných majiteľov psov

0 2017

Bratislava 23. mája (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely Trestného zákona a Trestného poriadku. Informovala tom hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová. Novely navrhujú zaviesť viacero noviniek, medzi nimi aj hrozbu trestu pre majiteľa zvieraťa, ktoré napadlo človeka.

Navrhované novely sú podľa Donevovej výsledkom práce expertných skupín ministerstva zložených z popredných slovenských odborníkov na trestné právo.

„Návrhom sa reaguje na spoločenskú potrebu vyvodenia trestnej zodpovednosti voči majiteľom zvierat, ktorí z nedbanlivosti porušia svoje povinnosti uložené všeobecne záväzným právnym predpisom, v dôsledku čoho dôjde k napadnutiu inej osoby s následkom ublíženia na zdraví,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele.

pitbul

Predkladateľ zákona pritom myslel najmä na prípady útokov psov na ľudí. Nezodpovedným majiteľom tých psov, ktoré napadnú iného človeka bude podľa návrhu hroziť ročné väzenie. Ak niekomu spôsobia ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, hrozba trestu sa zvýši na dva až osem rokov väzenia, uvádza sa v návrhu. Majitelia zvierat však nebudú trestaní, ak útoku predchádzalo napadnutie alebo vyprovokovanie zvieraťa zo strany napadnutej osoby.

Novelizovanie zákonov podľa Donevovej vytvára predpoklady pre modernejšiu a spravodlivejšiu trestnú politiku. „Zmeny sú orientované na obmedzenie obštrukcií zo strany obvinených, zlepšenie situácie vo väzenstve, zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania, na elimináciu prieťahov a odstránenie identifikovaných nedostatkov platnej úpravy s ohľadom na aplikačnú prax,“ povedala.

Dodala, že predloženiu materiálu predchádzalo interné pripomienkové konanie, v ktorom boli zohľadňované podnety súdov, generálnej prokuratúry, akademickej sféry a zástupcov jednotlivých právnických profesií.

doberman

Ďalej informovala, že návrh noviel okrem iného vytvára prvé predpoklady pre aktívnejšie využívanie alternatívnych trestov, najmä trestu domáceho väzenia a upravuje zásady pre ukladanie trestov, ktoré dnes vedú k neprimerane prísnym sankciám. „Návrh zákona reaguje aj na aktuálnu rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora EÚ. Zavádza sa pravidlo, podľa ktorého neoprávnené vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela z nelegálnych zdrojov zakladá trestnú zodpovednosť až pri vzniku malej škody, teda od 266 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Rezort spravodlivosti si sľubuje pozitívny dosah na rýchlosť konania rozšírením pôsobnosti samosudcu na všetky prečiny a zločiny. V senátoch sa podľa návrhu bude rozhodovať len o obzvlášť závažných zločinoch. Ide o úmyselné trestné činy po novom s dolnou hranicou trestnej sadzby 12 rokov. Navrhuje sa aj rozšírenie pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu o niektoré formy organizovanej trestnej činnosti. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby nové pravidlá platili od 1. januára 2015.

TASR
Ilustračné foto: TASR/Útulkovo.sk