Most-Híd chce obciam ujasniť, ako pristupovať k voľnému pohybu psov

0

Obce a mestá majú problémy s kompetenciou, vďaka ktorej môžu určovať, kde je na ich území povolený a kde je zakázaný voľný pohyb psov.

Pomôcť im má novela zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, od poslancov Mostu-Híd Petra Antala, Gábora Gála a Eleméra Jakaba. Predložili ju na marcovú schôdzu parlamentu.

Súčasný zákon hovorí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa (bez vôdzky) zakázaný, a miesta, kde je zakázaný vstup so psom (na vôdzke). Tieto plochy pritom musia byť viditeľne označené. Novela Mostu-Híd to má zmeniť tým, že sa priamo do zákona dostane zákaz voľného pohybu psov v priestore prístupnom verejnosti v zastavanom území. Obce zároveň budú musieť vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov povolený, a tak ako v súčasnosti aj miesta, kde je zakázaný vstup so psom.

Koaliční poslanci tvrdia, že obce a mestá v súčasnosti v mnohých prípadoch a celkom logicky vymedzujú plochy, kde je voľný pohyb psa povolený, nakoľko vychádzajú zo skutočnosti, že je nežiaduce, aby v priestore prístupnom verejnosti bol v zastavanom území povolený voľný pohyb psa. Zároveň však veľká väčšina obcí vo VZN zakazuje voľný pohyb psov v celom svojom zastavanom území. „Takéto VZN sú však v rozpore so súčasným zákonom, ktorý vyžaduje, aby obce vymedzili a zároveň aj označili miesta, kde je takýto zákaz,“ vysvetľuje Most-Híd.

VZN, ktoré sú v rozpore so zákonom, preto podľa ich slov oprávnene napáda prokuratúra protestom a žiada o uvedenie do súladu s týmto zákonom. „To by však znamenalo vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný aj s označením na viditeľnom mieste, čím by obce boli nútené oblepiť či už stĺpy verejného osvetlenia, alebo na každom kroku na trávnikoch umiestniť označenia s uvedeným zákazom. To je jednak nákladné a zároveň neestetické,“ tvrdí trojica predkladateľov.

Antal, Gál a Jakab sú preto presvedčení, že súčasný zákon neprimerane zaťažuje obce, aby v negatívnom zmysle presne vymedzili miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, a to napriek skutočnosti, že miest, kde je takýto pohyb povolený, je nepomerne menej.