Mladá orlica Zora z východu Slovenska navštívila štyri štáty

0

Na šesť mláďat orlov kráľovských umiestnili slovenskí ornitológovia v lete tohto roku GPS vysielačky.

Ide o jednu z aktivít medzinárodného projektu LIFE Pannon Eagle zameraného na ochranu orlov pred nelegálnymi aktivitami. Už v prvých mesiacoch sa podarilo získať unikátne informácie – orlica Zora z hniezda na východnom Slovensku navštívila doposiaľ štyri krajiny a dokázala za jediný deň preletieť 200 kilometrov. Informovala o tom dnes organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Orlica Zora najprv zaletela na juh Poľska, odkiaľ sa po pár dňoch vrátila. „Následne za jediný deň preletela cez 200 kilometrov – z okolia Rožňavy cez podhorie Nízkych Tatier, Prievidzskú kotlinu, až do okolia Piešťan. V ďalšie dni navštívila Zora Rakúsko, odtiaľ sa išla pozrieť do Maďarska a napokon preletela do Českej republiky. V pondelok (2.10.) sa nachádzala v Rakúsku pri brehu Dunaja neďaleko Viedne. Tieto údaje jasne dokazujú, že príroda nepozná štátne hranice a efektívnu ochranu druhu môžeme docieliť iba aktívnou medzinárodnou spoluprácou,“ uviedol Ervín Hrtan z RPS.

Jednou z aktivít projektu LIFE Pannon Eagle je monitorovanie mladých orlov v prvých rokoch ich života. Neskúsené mláďatá sú podľa Hrtana ohrozené mnohými faktormi, najčastejšie nezákonnými otravami, odstrelom alebo úhynmi na cestných komunikáciách. Kým mladý orol dospeje a začne hniezdiť, uplynie tri až päť rokov. Každý uhynutý jedinec je stratou pre celú populáciu. „Na Slovensku sme preto v tomto roku označili šesť mláďat GPS vysielačkou, spĺňajúcou prísne parametre. Má rozmery ako ľudský palec a váži menej než jedno percento hmotnosti mláďaťa. Na chrbát sa pripevní popruhmi tak, aby neprekážala pri lietaní a lovení koristi. Vďaka získaným údajom vieme, kde mláďatá lietajú, a hlavne, či sú v poriadku. Ak signál ‚zamrzne‘ na jednom mieste, vyrazíme na kontrolu. Takto máme možnosť včas pomôcť,“ priblížil odborník.

Orol kráľovský patrí medzi zriedkavé druhy, na Slovensku hniezdi približne 60 párov. Je kráľom nížin, na rozdiel napríklad od orla skalného. Rozpätie krídel, presahujúce dva metre, budí dojem majestátnosti a vznešenosti. „Ako všetky ostatné dravé vtáky, i orol je pre človeka nesmierne užitočný, pretože sa živí aj uhynutými zvieratami. Práve v dôsledku ľudských aktivít však orly vo viacerých častiach nížin Slovenska nemajú kde hniezdiť, trpia nedostatkom potravy a stávajú sa obeťami nezákonných aktivít. Tie sú dokonca zodpovedné za viac než polovicu všetkých známych prípadov úhynov orla kráľovského u nás,“ uviedol Štefan Danko, čestný predseda RPS.