Mláďa orliaka morského prežilo vďaka pochopeniu ľudí

0

Mláďa orliaka morského, ktorý je najväčším hniezdiacim dravcom na Slovensku, prežilo vďaka pochopeniu ľudí a presunu termínu výstavby elektrického vedenia. Malé orlíča v súčasnosti už lieta okolo hniezda. Na Slovensku hniezdi len 15 až 20 párov tohto dravca a tak je každé mláďa cenné.

„Keď sme vo februári tohto roku objavili nové hniezdo na Podunajskej rovine pri Váhu, veľmi sme sa potešili. Zároveň sme zistili, že sa asi len 200 metrov od hniezda plánuje výstavba nového vedenia v úseku Gabčíkovo – Veľký Ďur. V praxi to predstavovalo montáž elektrických vedení v priamej blízkosti hniezda a hrozbu, že orliaky hniezdo zanechajú práve v čase násady vajec alebo počas výchovy mláďatka,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Ornitológovia preto hľadali riešenie, v ústrety im vyšla Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá odporučila združeniu zhotoviteľov vedenia, aby prispôsobili práce a neohrozili orliakov. „Bolo potrebné, aby sa termínovo zosúladili aktivity montáže až troch organizácií. Dohodu sa podarilo úspešne dosiahnuť a práce v úseku v priamej blízkosti hniezda boli utlmené až do doby, keď už aktivity montáže stožiarov nebudú predstavovať riziko,“ priblížil Chavko.

Početnosť orliaka morského ovplyvňujú viaceré faktory. „Často je tŕňom v oku jeho nesprávne chápaná funkcia v prírode a je ako predátor prenasledovaný. V prírode sa živí primárne uhynutými živočíchmi a pomáha zbavovať prostredie od zdochlín. Orliaky sú však našťastie aj obdivované a prevláda porozumenie a pozitívny vzťah ľudí rešpektujúcich hniezdenie,“ zhrnul Chavko.