Migrujúcich žiab na území TANAPu každoročne ubúda

0 325

Migrujúcich žiab na území Tatranského národného parku (TANAP) každoročne ubúda.

Podľa zoologičky Správy TANAP Eriky Feriancovej za to môže predovšetkým globálne otepľovanie a s tým súvisiace vysychanie mokradí a podmočených miest, kde sa žaby rozmnožujú a liahnu.

„Nemajú tak vhodné podmienky na vyliahnutie, pretože sa stáva, že kým prebehne proces z vajíčka do konečného štádia, mláka vyschne,“ objasnila Feriancová. Ďalším dôvodom znižujúceho sa počtu týchto obojživelníkov na území TANAP je zvýšená výstavba v regióne. „Sú tlaky investorov, ktorí chcú stavať práve na miestach rozmnožovania žiab. Prebieha tam meliorácia, lokality sa odvodnia, vysušia a tým pádom tieto obojživelníky strácajú svoje prirodzené prostredie,“ zdôraznila zoologička.

Počas migrácie ich zároveň ohrozujú aj autá na cestách. Aj túto sezónu preto pred začiatkom pravidelného jarného ťahu žiab na miesta svojho rozmnožovania pracovníci Správy TANAP osadili v blízkosti komunikácií celkovo 450 metrov zábran na ich ochranu. „Plastové fólie na štyroch kritických migračných trasách vzácnych obojživelníkov, sme spevnili pomocou drevených kolíkov. Takto ich fóliami nasmerujeme k priepustom popod cesty, kde im žiaden stret s vozidlami nehrozí,“ priblížila Feriancová s tým, že reprodukčné plochy sa nachádzajú neďaleko Liptovského Trnovca, Zuberca, Mlynčekov a Tatranskej Lomnice. Nápomocní boli aj členovia dobrovoľnej stráže prírody pri TANAP. Pred kolesami áut sa takto ochránilo niekoľko sto kusov skokanov hnedých a ďalšie stovky ropúch obyčajných. „Počet migrujúcich žiab však dosť poklesol. Dôkazom je fakt, že celkovo sme zatiaľ zachránili 1360 jedincov, pričom vlani to bolo cez 2000 kusov. Napr. v lokalite Mlynčeky máme pokles až o viac ako 50 percent,“ konkretizovala Feriancová.

Obojživelníky patria celosvetovo medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov a majú v prírodných ekosystémoch svoje nezastupiteľné miesto. „Sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých vtákov ako bociany biele, bociany čierne, orly krikľavé ale i cicavcov napr. vydra riečna,“ upozornila Feriancová s tým, že ich radikálny úbytok by mohol spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť v prírode.