MICHALOVCE: Majitelia psov adoptovaných z útulku nebudú za nich platiť daň

0

MICHALOVCE – Oslobodení od platenia dane za psa budú na základe nového nariadenia mesta obyvatelia Michaloviec, ktorí si zadovážia štvornohého miláčika z tamojšieho útulku. Môžu tak ušetriť ročne aj niekoľko desiatok eur.

Úpravy Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie, ktoré schválili michalovskí poslanci v uplynulých dňoch, nadobudne platnosť od januára 2015.

O oslobodení od platenia dane za psa informuje článok 6 spomínaného VZN. Podľa neho sa daňová povinnosť nevzťahuje napríklad na ťažko zdravotne postihnutého držiteľa psa alebo daňovníka, ktorý má v predmete činnosti uvedený špeciálny výcvik záchranárskych a vodiacich psov, prípadne psov cvičených na kanisterapiu. Od dane je oslobodená aj fyzická osoba, ktorá má 70 a viac rokov, no a po novom aj držiteľ psa, ktorý si ho adoptoval z útulku.

Michalovčania oslobodení od platenia dane za psa v porovnaní s ostatnými chovateľmi týchto zvierat ušetria ročne 10 respektíve 35 eur. V prvom prípade ide o sadzbu dane za psa chovaného v rodinnom dome či v priemyselnom objekte a v druhom prípade o sadzbu dane za psa chovaného v bytovom dome.

Radnicu motivovala k oslobodeniu Michalovčanov od platenia dane predovšetkým snaha o „odľahčenie“ mestského útulku, ktorý je v súčasnosti preplnený. Nové VZN by teda malo priniesť úsporu obyvateľom mesta, ale aj spomínanému zariadeniu. „Ak útulok nebude preplnený, náklady na jeho prevádzku budú nižšie,“ informovala TASR hovorkyňa radnice Iveta Palečková.

Michalovský útulok je situovaný v mestskej časti Močarany. Pre verejnosť je otvorený počas pracovných dní od 8. do 15. h, cez víkendy po telefonickej dohode. Konkrétne slúži na umiestnenie zabehnutých, túlavých a opustených psov odchytených na území mesta Michalovce. Kapacitne je prispôsobený maximálne pre 50 kusov spomínaných zvierat. V prevádzke je viac ako dva roky.

TASR
Ilustračné foto: Útulok pre psíkov v Michalovciach