Maši sa zmenil život, užíva si ho na deke

0

Maša mala smutný život. Bola priviazaná na krátkej reťazi pri provizórnom úkryte, v blate. Na krku mala namiesto obojku reťaz spojenú drôtom.

Šťastným zlomom pre ňu bolo to, keď sa dostala do bratislavského útulku a odtiaľ k láskavej pani do Čiech.