Majitelia nebudú trestaní za to, keď ich pes bezdôvodne napadne človeka

0 2668

BRATISLAVA – Majitelia psov nebudú trestaní za to, keď ich pes bezdôvodne napadne človeka a ublíži mu. Parlament 11. decembra odmietol novelu Trestného zákona, v ktorej poslanci Mosta-Híd navrhovali zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví.

Trestného činu sa podľa návrhu Mosta-Híd mal dopustiť ten, kto inému, čo aj z nedbanlivosti, ublíži na zdraví tým, že ako majiteľ psa nedodrží povinnosť danú zákonom a v dôsledku toho jeho pes bezdôvodne niekoho pohryzne alebo poraní.

„Cieľom je postihnúť páchateľov v postavení osôb zodpovedných za psa, následkom konania alebo opomenutia ktorých dôjde k ublíženiu na zdraví inej osoby,“ vysvetlili predkladatelia návrhu.

Most-Híd navrhuje upraviť aj niektoré podmienky na držanie psov. Bugárovci chcú, aby vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov mohla len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Mala by byť povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.

TASR
Foto: vitalpethealth.co.uk