Letné nebezpečenstvo: Nezabúdajte na psa v aute

0

BRATISLAVA – Teplé letné dni so sebou prinášajú aj viacero ohrození. Jedným z nich môže byť to, keď zabudnete svojho štvornohého miláčika v aute.

Možno rozbiť okno auta, keď v ňom trpí zviera? Policajti v Pezinku tak neurobili, aj keď v rozpálenom aute sučka trpela vyše hodiny. Tvrdili, že nemajú oprávnenie.

Ako sa zachovať? Občiansky zákonník to umožňuje. Ustanovenia § 415 a nasledujúce, pod súhr. názvom Predchádzanie hroziacim škodám.

Ustanovenie § 418 odsek 1 Občianskeho zákonníka hovorí: „Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný okrem, ak toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil“.

Čo to znamená? Život zvieraťa je možné zachrániť rozbitím okna na aute, alebo prekonaním inej prekážky aj bez uhrádzania škody a na toto konanie je oprávnená aj iná osoba, nie len príslušník Policajného zboru.

Počas horúcich dní by ste mali zabezpečiť celodenný tieň a vodu pre vaša zviera. Majte oči otvorené v prípade ostatných zvierat; najzraniteľnejšie sú tie na reťazi a vo voliérach na slnku, pretože nemajú úniku.

Ak je to nevyhnutné, volajte na políciu. Prehriatie, dehydratácia a smrť v aute totiž hrozí už po 15 minútach.

Zdroj: Sloboda zvierat