Klienti CSS Domino v Prievidzi si opäť vyskúšajú hipoterapiu

0

Klienti Centra sociálnych služieb (CSS) Domino v Prievidzi si opäť vyskúšajú hipoterapiu.

Tá má podľa zariadenia pozitívne ovplyvniť následky ich mentálneho a fyzického postihnutia. Na projekt Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života získalo zariadenie dotáciu vo výške 1000 eur z rozpočtu mesta Prievidza, informoval jeho hovorca Michal Ďureje.

„Keď sa v minulosti realizoval podobný projekt, prijímateľom sociálnej služby veľmi pomohol. Ich pocit spokojnosti, sebarealizáciu, uspokojenie, naplnenie a nadšenie z dobre vykonanej práce vyjadrovali aj ich šťastné tváre, na ktorých panoval úsmev,“ priblížila riaditeľka CSS Domino Iveta Lauková.

Prijímatelia sociálnej služby sa pri realizácii podobného projektu v minulosti naučili primerane sa správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala kladný vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší. „Nové prostredie, náplň práce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch, modelovaní a kreslení,“ dodala riaditeľka centra.

CSS Domino je určené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, prípadne sú nevidiace a inak odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.