Ketko našiel domov vďaka priateľom z Rakúska

0 1391

VIEDEŇ – Zo zanedbaného dvora vo Veľkých Zlievcoch až do príjemnej rodiny vo Viedni.

Príbeh Ketka začal v obci Veľké Zlievce, kde prežíval s jednou fenkou na zanedbanom dvore. Tu spoznal smutný život na reťazi. Vďaka Slobode zvierat sa dostal do bezpečného prostredia útulku. Strávil v ňom niekoľko mesiacov. Svojho šťastného konca sa dočkal až vďaka spriatelenej rakúskej organizácii Gluck fur Tiere. V novom domove vo Viedni našiel domov plný láskyplnej starostlivosti.

V takýchto hrozných podmienkach žil Ketko predtým.

Vo Viedni našiel bezpečný a láskyplný domov.