OZ Trenčianske Labky

OZ Trenčianske Labky
0904 960 192, 0910 955 593
Kpt. Nálepku 7, 91101 Trenčín

Občianske združenie Trenčianske labky sa zaoberá záchranou a pomocou pre opustené a týrané zvieratá v núdzi, dočasnou opaterou zvierat, adopciami a osvetovou činnosťou.