Stanica pre odchyt túlavých zvierat – Spišská Nová Ves

+421 53/44 220 30, +421 53/44 220 32
Stanica pre odchyt túlavých zvierat – Kollárova ulica č. 29 (bývalé ÁTRIUM). 052 01 Spišská Nová Ves

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995 v zmysle vtedy platných právnych noriem. Hlavnou úlohou SPOTZ je odchytávať zvieratá v prípadoch, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

Pracovníci SPOTZ sa pri svojej práci riadia Štatútom SPOTZ, kde je okrem iného
uvedené, že:
– každé zviera po odchytení musí byť vyšetrené veterinárnym lekárom;
– musí byť umiestnené na SPOTZ po dobu 2 mesiacov, kde mu plynie karanténna doba 14 dní, potom môže byť odpredané;
– pred uplynutím tejto doby môže byť vydané len majiteľovi po predložení predpísaných dokladov a tento musí zaplatiť priame náklady súvisiace s odchytom a ustajnením zvieraťa (4,98 EUR za odchyt a 1,66 EUR za každý započatý deň ustajnenia zvieraťa);
– ak sa majiteľ neprihlási po uplynutí karantény, je zviera zaočkované a predáva sa prípadnému záujemcovi, poplatky sú stanovené jednotlivo (pes malého vzrastu 6,64 EUR, pes veľkého vzrastu 13,28 EUR, mačka 3,32 EUR + začipovanie 6,64 EUR, čistokrvné plemená psov a iné druhy zvierat dohodou).