Sloboda zvierat

Sloboda zvierat
Sloboda zvierat
0903 403 247, Útulok: 02-16 187, Linka proti krutosti: 0903 727 015
Útulok Slobody zvierat, Pod Brehmi 1/A, 841 01 Bratislava – Polianky (útulok), SLOBODA ZVIERAT, Mlynské Nivy 37, SK – 821 09 Bratislava (korešpondenčná adresa)

Priama záchrana zvierat v núdzi, prevádzkovanie útulkov, osveta formou výučbových programov a kampaní, lobing.