OZ Život je PES

OZ Život je PES
OZ Život je PES
0918 415 944, 0904 424 594, 0907 291 956
Páterova 14, 048 01 Rožňava

OZ vzniklo v dec. 2010 na pomoc opusteným a týraným zvieratkám v Rožňave a snaží sa o zriadenie útulku. Zatiaľ fungujeme len v dočasných opaterách a ich kapacita je žiaľ veľmi obmedzená. Z finančných príspevkov darcov sú aktuálne hradené náklady na vet. starostlivosť, kŕmenie, prevozy zvieratiek a pod.