Útulok Lučenec

Útulok Lučenec
Útulok Lučenec
0907 134 955, 0918 793 274
Mgr. Ferenczová Katarína, Alexyho 24, 984 03 Lučenec

Útulok v Lučenci vznikol v roku 1996 ako nutná reakcia na nepriaznivú situáciu v našom okolí, kde bolo s túlavými psíkmi zaobchádzané nehumánne, väčšina z nich nemala domov a boli utrácaní. S niekoľkými zmenami vo vedení existuje doteraz a je to najväčší útulok v Banskobystrickom kraji, ktorého cieľom je stále pomôcť psíkom nájsť skutočný domov.

Spravovanie útulku je mimoriadne náročné, denne sa stretávame s mnohými problémami, ale taktiež aj s oddanou vďakou zvierat a pomocnými rukami tých, čo chcú pomôcť a osud štvornohých miláčikov im nie je ľahostajný.
Náš útulok ročne prijme okolo 250 psíkov. Naproti tomu však počet ľudí ochotných osvojiť si zvieratko klesá. Serióznych záujemcov, ktorí si psíka osvoja je priemerne 200 ročne. Celkovo má záujem o adopciu kolísavý charakter. Situácia je často neúnosná, dlhé mesiace zápasíme s preplnenosťou. Kapacitu sme prekročili už dávno, preto je vo fázi vývoja aj stavba nového útulku. V našom útulku však za žiadnych okolností psíky neutrácame!