K vhodným podmienkam pre psičkárov má dopomôcť memorandum


Banská Bystrica 24. novembra (TASR) – Vytváranie vhodných podmienok pre chovateľov psov tak, aby boli v súlade s potrebami a záujmami občanov mesta Banská Bystrica, ako aj hľadať spôsoby efektívnych riešení problémov, ktoré sú spojené s chovom psa v meste, má za cieľ memorandum pod názvom Pes v meste.

Memorandum uzavrelo mesto spolu so Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Martina Kanisová.

V memorande štatutár mesta Peter Gogola vyhlasuje, že mesto Banská Bystrica bude dlhodobo vyvíjať aktivity smerujúce k efektívnym riešeniam tejto problematiky a využívať všetky dostupné komunikačné prostriedky na zlepšenie informovanosti chovateľov psov. Vedenie mesta chce majiteľom psov vyjsť v ústrety aj postupným vyčleňovaním priestorov, ktoré budú slúžiť na venčenie a výcvik. „Mnoho ľudí si neuvedomuje, že s chovom psa sú spojené aj povinnosti. Práve preto sme sa rozhodli upozorniť na túto tému a týmto memorandom deklarovať chuť a vôľu spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok pre majiteľov psov, ale aj ostatných obyvateľov Banskej Bystrice,“ povedal Gogola.

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat sa zaviazala odborne dohliadať, napomáhať a koordinovať procesy a aktivity spojené s riešením problematiky chovu psov v mestských podmienkach a pri implementácii aktivít mesta. „Našou snahou je akcentovať dôležitosť zodpovedného prístupu majiteľov psov k svojim domácim miláčikom. Každý by mal výchovu svojho psa považovať za nedeliteľnú súčasť života so psom a mal by byť na jeho správanie hrdý. Memorandom chceme upriamiť pozornosť na túto tému a pomôcť tak aj vo vzájomnom dialógu chovateľov psov s ostatnými obyvateľmi mesta,“ ozrejmil prezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat Róbert Maňko.

TASR
Ilustračné foto TASR/František Iván