Pozdrav od Patty

0 498

Krásny pozdrav zasiela aj Patty s kamarátmi. Foto: OZ Pomoc psom