Pozdrav od Patty

0 664

Krásny pozdrav zasiela aj Patty s kamarátmi. Foto: OZ Pomoc psom