Prázdniny s útulkáčmi

0 658

Tieto deti sú skvelé a svoj voľný čas venovali psíkom. Jurko bol s Charliem, Žofka s Vesnou, Max sa venoval Shelby, Janík Belkovi, Filipko Flekymu a Miško Frankiemu. Všetci títo psíkovia hľadajú nové domovy, nachádzajú sa v OZ Pomoc psom. Foto: OZ Pomoc psom