Európska únia súhlasí s iniciatívou „Stop vivisekciám“, ale smernicu nezruší

0

BRUSEL – Európska komisia (EK) určila opatrenia, ktoré plánuje prijať v reakcii na Európsku občiansku iniciatívu s názvom „Stop vivisekciám“ zameranú na zastavenie testovanie na zvieratách.

Komisia zdieľa presvedčenie, že testovanie na zvieratách by sa malo v Európe postupne zastaviť, avšak koncepcia exekutívy EÚ na plnenia tohto cieľa sa líši od prístupu navrhovaného občianskou iniciatívou.

Podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen upozornil, že táto iniciatíva prichádza v prechodnom období, keď Európa vďaka veľkému technologickému pokroku čoraz menej využíva testovanie na zvieratách. Podľa jeho slov by však úplný zákaz výskumu na zvieratách v EÚ bol predčasný a hrozilo by, že biomedicínsky výskum sa presunie za hranice Európy.

„Konečným cieľom právnych predpisov EÚ je postupné zastavenie testovania na zvieratách. Komisia prijíma v reakcii na iniciatívu občanov niekoľko opatrení, ktoré umožnia rýchlejšie napredovať pri zavádzaní a používaní alternatívnych prístupov,“ dodal eurokomisár zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella.

Komisia vo včerajšom (3.6.) stanovisku potvrdzuje svoje stotožnenie sa s presvedčením iniciatívy občanov, že testovanie na zvieratách sa musí postupne zastaviť, zároveň však poukazuje na to, že toto je hlavným cieľom právnych predpisov EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, o zrušenie ktorých iniciatíva usiluje. Podľa EK existujúca smernica je správnym právnym predpisom na dosiahnutie základných cieľov iniciatívy a preto nenavrhuje jej zrušenie.

Komisia upozornila, že uvedená smernica je potrebná na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zvierat používaných na výskum. Brusel však túto smernicu preskúma po uplynutí dostatočnej doby jej platnosti potrebnej na posúdenie jej účinnosti.
Medzi opatrenia, ktoré EK prijme s cieľom postupne zastaviť testovanie na zvieratách patrí usporiadanie (do roku 2016) konferencie za účasti vedeckej obce a príslušných zainteresovaných strán.

V priebehu ostatných desiatich rokoch technologický pokrok priniesol revolučné zmeny v biomedicínskom výskume. K najvýznamnejším prelomovým objavom patrí vývoj alternatívnych skúšok založených na bunkových a tkanivových kultúrach, ako aj výpočtové metódy, ktorými sa obmedzuje potreba testovania na zvieratách.

[pull_quote_center]Mnohé zložité fyziologické a toxikologické procesy a účinky sa však nedajú primerane modelovať alebo posudzovať pomocou alternatív, a preto sú v záujme dosiahnutia pokroku v oblasti výskumu a ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia potrebné niektoré štúdie na zvieratách.[/pull_quote_center]

Komisia zdôraznila, že bude aj naďalej podporovať vývoj a zavádzanie alternatívnych prístupov a bude zároveň viesť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, najmä s vedeckou komunitou, s cieľom pokročiť v plnení cieľa pre postupné zastavenie testovania na zvieratách.

„Stop vivisekciám“ je po iniciatívach „Jeden z nás“ a „Right 2Water“ (Právo na vodu) treťou európskou občianskou iniciatívou, ktorá splnila potrebné hraničné hodnoty. EK bola predložená 3. marca 2015 a podpísalo ju 1,17 milióna občanov z dostatočného počtu členských krajín EÚ.

TASR
Ilustračné foto: TASR/AP