EÚ pridala na zoznam zakázaných invazívnych druhov 12 rastlín a zvierat

0

Európska komisia podnikla ďalší dôležitý krok pre zastavenie straty biodiverzity v Európe, keď rozšírila doterajší zoznam invazívnych cudzích druhov o 12 nových druhov rastlín a zvierat.

Komisia pripomenula, že invazívne cudzie druhy sú jednou z hlavných príčin straty biodiverzity v Európe a majú závažné negatívne hospodárske dôsledky v podobe nižších úrod či úbytku rýb, vyšších nákladov na zdravotnú starostlivosť a spôsobených škodách na infraštruktúre.

V nadväznosti na pozitívne stanovisko odborníkov z členských štátov EÚ bol zoznam rozšírený o 12 nových druhov. Spomedzi zvierat je to egyptská hus, mývalovec kuní a ondatra pižmová. Spomedzi rastlín sú to akváriové rastliny plevuňka philoxeroides, vodomor americký či rastlina Red Foxtail, ďalej glejovka hodvábna, barota čilská, boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, burina druhu Microstegium vimineum a okrasná tráva perovec veľkoklasý.

Komisia od členských štátov EÚ vyžaduje, aby sa zaoberali týmito druhmi a prijali opatrenia, ktorými sa zabráni ich zavádzanie, skladovanie, predaj, preprava a množenie.

Pravidlá zamerané voči 12 novým invazívnym druhom začnú platiť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.