Deťom pomôže rozprávať o ich stratách rozprávkový príbeh Ajky a psíka Grofa

0 901

Knihu, ktorá má pomôcť deťom či ich príbuzným po strate blízkeho človeka, vydala nezisková organizácia Plamienok. Rozprávkový príbeh šesťročnej Ajky a jej psa Grofa s názvom Dobrodružstvá v krajine sopiek vytvoril Iván Gómez.

Španielsky psychológ a psychoterapeut pracuje 15 rokov s deťmi a rodinami, ktoré stratili niekoho blízkeho. „Počas tohto obdobia som zistil, že potrebujem mať poruke terapeutické príbehy, ktoré by deťom pomohli pochopiť ich emocionálny svet a zaobchádzať s týmito citmi,“ približuje autor genézu knižky, ktorá má deti posmeliť, aby začali rozprávať o svojich stratách a cítili sa lepšie. „Verím, že to bude trojitá pomoc – pre mojich kolegov psychológov, pre deti aj ich rodičov. Táto kniha je pozvaním, aby otvorili svoje srdcia a ďalej sa tešili zo života.“

Hlavnou postavou „liečivej“ knižky je Ajka, šesťročné dievčatko, ktoré stratí mamu. Po jej boku je po celý čas pes Grof, spoločne putujú krajinou sopiek. Počas tohto dobrodružstva sa Ajka učí, ako sa vyrovnávať so silnými emóciami. Príbeh jemne, v náznakoch a symboloch ponúka odpovede na otázky, ktoré trápia dievčatko po smrti matky.

„Pri čítaní knihy sa nepriamo dozvedáme, ako zaobchádzať s pocitmi, ktoré sa najčastejšie objavujú po strate dôležitej osoby – so strachom, smútkom, s hnevom, láskou. Pes Grof stvárňuje rolu toho, kto smútiace dieťa sprevádza a je mu oporou. Z knihy napokon vyznie, že smútok je vyjadrením lásky,“ vysvetľuje psychológ, ktorý je tiež odborným garantom Poradenského centra Plamienok. Iván Gómez venoval výnimočnú knihu s pôsobivými ilustráciami Mirari Sagarzazu svojej mame. „A všetkým mamám, ktoré s láskou privádzajú deti na svet, aby sa o ne starali a videli ich vyrastať.“

Knihu, ktorá má deťom aj dospelým „ukázať, kadiaľ vedie cesta z bolesti smerom späť k momentom radosti“, je dostupná na www.plamienok.sk.

Poradenské centrum neziskovej organizácie Plamienok pomáha deťom, adolescentom a rodinám, ktoré stratili blízkeho príbuzného. Po absolvovaní podrobného osobného rozhovoru profesionálni pracovníci centra zostavia individuálny program, ktorý zohľadňuje potreby konkrétnej rodiny. Práca terapeutov je založená na familiárnom prístupe, ponúkajú individuálne i skupinové stretnutia, víkendové stretnutia rodín i letné tábory. Všetky terapeutické služby centra sú bezplatné. A pes Grof je skutočný, je to citlivý a múdry labrador, ktorý pomáha deťom v Plamienku a zúčastňuje sa i na návštevách v rodinách.

TASR
Foto: Peter Brichta