Chrániť dobytok pred divokou zverou sa dá správnym využívaním strážnych psov

0

Banská Bystrica – Slovenskí a nórski odborníci a poľnohospodári našli spoločne riešenie, ako zabezpečiť bezpečné spolužitie voľne žijúcich zvierat a dobytka. Ochrana stáda oviec od veľkých šeliem je možná prítomnosťou veľkých strážnych psov, ktoré budú na pastve voľne so stádom.

Ide o plemená ako slovenský čuvač, kaukazský pastiersky pes a stredoázijský pastiersky pes. Hoci sa tieto psy chovajú v rozličných končinách sveta, mnohí farmári a pastieri už nevedia, ako ich správne vychovať a používať. Podľa koordinátora projektu Podpora biodiverzity zlepšením manažmentu konfliktných situácií medzi veľkými šelmami a človekom Slavomíra Finďa v dnešnej dobe bolo opakovane dokázané, že prítomnosť veľkých psov značne odrádza veľké šelmy od útoku.

Tieto psy však musia byť spoľahlivé, ochranárske, viazané na stádo, a taktiež je rozhodujúci ich špeciálny chov. Psy sú vychovávané spolu s ovcami a pripravované na strážnu službu po dosiahnutí dospelosti. V rámci projektu boli tri šteniatka slovenského čuvača prevezené na hospodárstvo, ktoré sa nachádza v národnom parku Rondane v Nórsku.

Realizátori projektu chcú nielen zmeniť návyky a metódy na piatich vybraných farmách, ktoré celkom spravujú plochu viac ako 3000 ha, ale tiež výrazne posunúť pochopenie tejto problematiky ako na Slovensku, tak aj v Nórsku.

Na Slovensku sú rovnako ako v Nórsku konflikty medzi veľkými šelmami ako je vlk a medveď a hospodárskymi zvieratami bežné. Veľké šelmy zabíjajú dobytok, najmä ovce, pričom ide o počty, ktoré nemožno prehliadnuť. V Nórsku dosahujú čísla 10 až 30 % z celkového počtu za rok. Ako však nájsť rovnováhu medzi ochranou voľne žijúcich zvierat pri zachovaní stáda oviec, hospodárení s pôdou určenou na pastvu a medzinárodnými dohodami?

V minulosti boli vlk a medveď ako šelmy v prírode akceptované a vzbudzovali rešpekt. Avšak v posledných storočiach sa to zmenilo a boj s týmito šelmami viedol v niektorých oblastiach až k ich vyhynutiu. V posledných desaťročiach je však v Európe o tému dobrých životných podmienok zvierat, tak domácich, ako aj divokých, stále väčší záujem, a to na strane verejnosti, politikov a expertov na biodiverzitu.

Otázkou je, či máme prostriedky a nástroje na to, aby bol uspokojený každý, aby veľké šelmy žili aspoň v niektorých vybraných oblastiach a aby poľnohospodársky chov oviec bol ochránený a zabezpečený pred nadmernými stratami zo strany šeliem.

Na projekte sa podieľali slovenskí študenti v Evenstade v spolupráci so svojimi nórskymi priateľmi a učiteľmi. Podnietili spoluprácu medzi Spoločnosťou pre karpatskú zver na Slovensku, pobočkou Priateľov Zeme v okrese Hedmark (Naturvernforbundet i Hedmark) a s IMSA Knowledge Company v Koppangu v Nórsku. „Či je opozícia k prítomnosti šeliem racionálna alebo iracionálna, my všetci máme povinnosť usilovať sa o riešenia, ktoré môžu pomôcť všetkým stranám,“ uviedol k projektu Finďo.

Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

TASR
Ilustračné foto: TASR