Cezhraničný mikroprojekt mal zlepšiť uplatnenie včelárstva v Beskydách

0 323
Ilustračné foto.

Cezhraničný mikroprojekt, ktorý v uplynulom období zrealizovali Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo s partnerom z Poľska – Nadlesnictwom Wisla, mal za cieľ zlepšiť možnosti uplatnenia včelárstva v Beskydách.

Vedomosti i znalosti k tejto problematike získala odborná verejnosť z radov poľských a slovenských lesníkov, ako aj študentov stredných škôl formou piatich vzdelávacích seminárov. TASR informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka.

Beskydy, ako cezhraničný región zasahujúci ako poľské tak i slovenské územie, sa vyznačuje špecifickými geomorfologickými a klimatickými podmienkami. Preto včelstvá a na ne nadväzujúce včelárstvo majú v rámci tohto územia svoje špecifiká. Napriek tomu sa tento región v minulosti tešil veľkému záujmu o včelárstvo. „Z dôvodu rozdelenia Beskýd hranicou došlo k rozdielnemu rozvoju oblasti včelárstva na jednotlivých stranách hranice. Zatiaľ, čo na poľskej strane dochádza k rozvoju včelárstva a včelárskych tradícií, na slovenskej strane záujem o túto oblasť neustále klesá,“ vysvetlil riaditeľ Odštepného závodu Námestovo Jozef Herud.

Dodal, že klesajúci záujem má viacero dôvodov. „Jednak je to z nedostatku prístupu k aktuálnym poznatkom a vedomostiam, ale aj z dôvodu starnutia generácie včelárov,“ uviedol. Priemerný vek včelára v tomto regióne je podľa neho 55 – 65 rokov.

„Ako hlavný výstup projektu bola vytvorená dvojjazyčná poľsko-slovenská príručka, ktorá obsahuje informácie potrebné pre začínajúceho včelára, poznatky z jednotlivých seminárov, celoročný kalendár včelára s popisom jednotlivých úkonov pri starostlivosti o včelstvá a ďalšie potrebné teoretické poznatky,“ doplnil projektový manažér Peter Kováčik.

Nezanedbateľných efektom projektu malo byť i zvýšenie počtu osôb zaoberajúcich sa chovom včiel a včelárstvom. „To bude mať výrazne pozitívny vplyv na zvýšenie početnosti včelstiev v regióne Beskýd. Jedným z cieľov projektu je aj podpora a zachovanie hlavnej funkcie včiel – opeľovania – v tomto cezhraničnom regióne,“ uzavrel Srnka.

Projekt bol realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako mikroprojekt v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko.