Bolestivé skracovanie chvostov a vytrhávanie zubov: Skončí konečne utrpenie prasiat?

0

Petíciou môžete podporiť zastavenie utrpenia nevinných tvorov. 

Chov prasiat sprevádza v súčasnosti tyranské praktiky. Zvieratám chovatelia odštikávajú a opaľujú chvostíky, a tiež skracujú alebo trhajú zuby. Často bez akejkoľvek anestézy či liekom proti bolesti. Pri plnom vedomí chovatelia prasiatka často i kastrujú. Proti týmto praktikám bojuje iniciatíva End Pig Pain od Eurogroup for Animals, ktorá spustila petíciu vo všetkých členských krajinách EÚ. Oficiálne možno tieto zákroky vykonávať rutinne až po tom, čo všetky ostatné možnosti zlyhajú. Väčšina krajín v praxi dodržiavanie týchto pravidiel kontroluje len zriedka. Petícia je výzvou pre štáty, aby konečne prestali prehliadať kruté spôsoby chovateľov.

Skracovaním chvostíkov chcú chovatelia zabrániť tomu, aby si ich navzájom hrýzli. Eurogroup for Animals však namieta. „Okusovanie chvostíkov môže mať viacero príčin. Medzi hlavné patria holé, na podnety chudobné prostredie a nesprávny manažment chovu. Ide vždy o príznak, že niečo v chove nie je v poriadku – nedostatok priestoru na prirodzené správanie, neadekvátne tepelné podmienky, nízka kvalita krmiva či slabé zdravie. Jeden z najčastejších dôvodov je absencia tzv. obohatenia. Ide o materiály (seno, slama, kusy potravy), ktoré zvieratám umožnia skúmať prostredie,“ vysvetľujú tvorcovia iniciatívy End Pig Pain (v preklade Koniec prasacej bolesti).

Orezávanie alebo zbrusovanie očných zubov je tiež na dennom poriadku. Má predchádzať poraneniam vemena prasnice i vzájomným poraneniam medzi prasiatkami.  „Skracovaniu zubov možno predísť zmenou manažmentu chovu a šľachtiteľských cieľov. Prasiatka sa vzájomne hryzú najmä ak musia priveľmi bojovať o matkino mlieko. Šľachtenie na menší počet mláďat vo vrhu, výber pokojných prasníc s dobrými materskými vlastnosťami a vhodná výživa dojčiacej prasnice na zabezpečenie dostatočného množstva mlieka, môžu eliminovať nutnosť skracovania zubov,“ argumentuje Eurogroup for Animals.

Kastráciou mladých kančekov sa chcú chovatelia vyhnúť tzv. kančiemu zápachu mäsa. Možno ho však eliminovať aj inými spôsobmi: výkrm prasiat do nižších hmotnostných kategórií, očkovanie proti kančiemu zápachu, chirurgická kastrácia s použitím anestézie a analgézie.

Drsnými praktikami tak chovatelia len „bojujú“ proti nevhodným podmienkam, ktoré pri chove sami vytvárajú.