Belgická inštitúcia nepovažuje rituálne porážky zvierat za diskriminačné

0

Výnimka umožňujúca moslimom porážať zvieratá bez toho, aby ich predtým omráčili, nie je diskriminačná.

Takto zareagovala na sťažnosť ochrancov práv zvierat belgická verejnoprávna inštitúcia Unia, ktorá má na starosti potláčanie diskriminácie a rovnosť šancí. Informáciu priniesla agentúra Belga.

Belgické združenie ochrancov zvierat Gaia podalo sťažnosť, pretože súčasné výnimky na rituálne zabíjanie zvierat na jatkách bez omráčenia považuje za diskriminačné. Ochrancom zvierat sa nepáčilo, že ak by zviera rituálne porazil človek, ktorý nie je moslim alebo žid, alebo je neveriaci, mohol by čeliť sankciám.

Belgická antidiskriminačná inštitúcia Unia síce potvrdila, že na základe európskej legislatívy musí byť každé zviera pred porážkou omráčené, ale náboženské rituálne porážky majú výnimku. Argumentuje Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý garantuje slobodu vierovyznania a praktikovania náboženstva vrátane rituálov.

Inštitúcia Unia vo svojom stanovisku uviedla, že ak má niekto vierovyznanie, ktoré vyžaduje rituálnu porážku zvierat bez predošlého omráčenia, na základe zmieneného dohovoru môže rovnako žiadať o výnimku na národnej aj európskej úrovni.

Pravidlá stravovania a spracovania potravín v islame (halál) a v judaizme (kóšer) upravujú okrem iného aj spôsob zabíjania zvierat. Obe náboženstvá vyžadujú, aby zvieratá pred porážkou neboli omráčené a zabili ich podrezaním hrdla nožom. Kľúčové je dôkladné vytečenie krvi, ktorú islam aj judaizmus považujú za nečistú. Takéto mäso je potom považované za vhodné na konzumáciu veriacimi.