Baktérie rezistentné na dôležité antibiotiká našli v telách ošípaných

0

V organizmoch ošípaných a v bravčovom mäse sa pri kontrole v rámci Európskej únie našli baktérie rezistentné proti osobitne významným antibiotikám – karbapenemom.

Ide totiž o liečivá, ktoré sú nasadzované iba u pacientov s bakteriálnymi infekciami, voči ktorým sú iné antibiotiká odolné.

Vyplýva to zo spoločnej výročnej správy o rezistencii antibiotík Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), informoval Severonemecký rozhlas (NDR).

Podľa nemeckého Spolkového inštitútu pre vyhodnotenie rizík (BfR) so sídlom v Berlíne poukazuje tento objav na hrozbu, pretože do ľudského organizmu sa cez konzumáciu mäsa môžu dostať nebezpečné baktérie. Takáto infekcia by sa potom nedala vôbec alebo len veľmi ťažko liečiť.

Zainteresovaní preto varujú, že rezistencia antibiotík, ako iba podčiarkujú nové fakty, predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie ľudí i zvierat. Infekčné ochorenia spôsobené baktériami rezistentnými voči antibiotikám spôsobujú v rámci Únie ročne asi 25.000 úmrtí.

Veterinári upozorňujú, že zatiaľ nevedno, odkiaľ sa nebezpečné baktérie dostali do organizmov úžitkových zvierat.

Nejasná je zatiaľ úloha poľnohospodárstva na problémoch s baktériami, predbežne je jasné iba to, že sú prenosné tak z človeka na zvieratá, ako aj zo zvierat na človeka.

Odborníci sa preto vyslovujú za intenzívnu spoluprácu lekárov a veterinárov pri objasňovaní ciest prenosu baktérií rezistentných proti antibiotikám.

Ďalšou dôležitou úlohou je snaha zredukovať používanie antibiotík na možné minimum. Zlepšiť by sa však mala aj jestvujúca kontrola chovov.

Zo spomínanej správy navyše vyplýva, že vysokú mieru odolnosti voči antibiotikám preukazujú aj salmonely, čo je mimoriadne znepokojujúce vzhľadom na postavenie salmonelózy, ochorenia spôsobeného týmto druhom baktérií, v rebríčku najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení podmienených konzumáciou potravín (2. miesto).